Psykologisk handanalys

Vad är psykologisk handanalys? 
  

Den moderna psykologiska handanalysen är en sofistikerad, kraftfull analys som hjälper dig att se djupare in i dig själv, dina förmågor och hinder, och får dig att se förändringar som krävs för du ska kunna skapa det liv som du önskar. En handanalys tar cirka 90 minuter och efteråt har du ett verktyg som finns med dig resten av livet. Det är en investering som du gör i dig själv en gång.  

En psykologisk handanalys handlar alltså inte om att sia in i framtiden, utan är grundad på vetenskap och analys om hur genetik, livshändelser och nervkopplingar fysiskt presenterar sig i händernas utseende. Under en analys av din hand får du följa med på en spännande resa där du får nya insikter och lär känna dig själv på ett djupare plan. Målet är inte i första hand att få en bekräftelse på det som du redan vet stämmer, utan att upptäcka nya sidor hos dig själv som har slumrat. På så sätt kan en handanalys vara djupt utvecklade och helande.  
  

Jag tittar på hela handen, såsom form, hud, linjer och avtryck. Formen visar det element som är mest dominant i dig - eld, luft, vatten eller jord - och visar på dina grundläggande psykologiska karaktärsdrag. Hudtypen är medfödd och visar bland annat på din känslighet. Det är inte långsökt att tänka på uttrycket "hårdhudad" i det här sammanhanget.

Dina fingrar berättar mycket, bland annat om din uppväxt och hur den har format ditt sätt att vara och ta dig an livet. De visar också områden som kan behöva lite mer omsorg, såsom självkänsla och självförtroende, men också på olika styrkor som du har byggt upp under dina första två decennier i livet. Fingrarna växer och formas nämligen ända fram till 20 års ålder. De kan också berätta vilken typ av kärlekspartner som du är mer eller mindre kompatibel med.

De fyra största linjerna i handen är hjärtlinjen, luftlinjen, livslinjen och ödeslinjen och finns hos de allra flesta. Varje linje representerar ett specifikt personlighetsområde och är en stor del av avläsningen. Utöver huvudlinjerna har de flesta någon eller några mindre linjer som var och en bär på värdefulla insikter. Linjerna förändras genom livet, framför allt om du arbetar mycket med din personliga utveckling.

På främst dina fingertoppar finns mönster som ger intressant information om dina tankemönster och din personlighet. De formas redan innan du föds och förändras aldrig. 

Om du väljer att träffas tar jag ett professionellt avtryck av dina händer, så att du själv kan följa dina framsteg. En handanalys går utmärkt att få på distans, med hjälp av skarpa foton som du själv tar på dina händer. 

Mönstren kan vara lite kluriga att fotografera, men det går oftast om du har en nyare mobilkamera och tillgång till bra ljus. Annars utgår den delen av avläsningen, därav det lägre priset för förenklad avläsning på distans. 

Psykologisk handtydning har använts vid chefsrekryteringar i exempelvis Danmark och Storbritannien.

En handanalys är för alla:

 • för dig som är nyfiken på att lära känna dig själv bättre
 • för dig som vill förändra dig själv och ditt liv på djupet

I en analys av din hand får du veta mer om bland annat:

 • Din personlighet och karaktärsdrag
 • Dina specifika förutsättningar och utmaningar
 • Din uppväxt och dess påverkan på ditt liv
 • Ditt öde, karma och livsväg
 • Talanger och naturliga anlag
 • Dolda rädslor och skuggsidor
 • Grundläggande hälsotillstånd


Handanalys kärlek, sexualitet och relationer

Här tittar jag på vad dina händer säger om vilken typ av partner som du passar mer eller mindre bra med, vilka utmaningar du kan möta i relationer, vilka insikter du kan behöva, vad du kan arbeta med hos dig själv för att skapa förutsättningar för harmoniska relationer mm.

Handanalys andlighet och mediala förmågor

Den här analysen är för dig som vill veta mer om din spiritistiska livsväg, vad du har för talanger men också blockeringar. Det är ett utmärkt verktyg för dig som vill utveckla din egna unika andlighet vidare.  
  

Om du har frågor eller funderingar, mejla mig gärna.

Det här kan jag hjälpa dig med

 • Komplett handanalys på plats eller distans - 1555 kr
 • Förenklad handanalys på distans - 1177 kr
 • Handanalys - kärlek och relationer - 444 kr
 • Handanalys - andlighet och mediala förmågor - 444 kr